Elbiler i verkstedet til Bilexperten.
Blå temperaturmåler illustrasjon.

AC service / Klimaservice

AC / klima (air condition service)

Alle AC og klimaanlegg trenger regelmessig tilsyn for at de skal fungere optimalt. Et velfungerende AC / klimaanlegg sikrer et godt inneklima i bilen, samt holder lukt, utslipp og pollen ute. En AC-service innebærer at vi trykktester hele systemet. Hvis det ikke er noen lekkasjer, fyller man med gassmengden som naturlig har forsvunnet. Systemet prøves/testes før du får overlevert bilen.

Vi etterfyller olje og utfører kontroll av kompressorens funksjon og vifte.

Vi følger alltid de gjeldende miljøforskrifter og krav, og fyller dermed aldri gass i et system som har synlige lekkasjer. Om verkstedet støter på problemer under trykktesten, avbryter vi denne, og anbefaler isteden en feilsøking av hele anlegget.

Vi hjelper deg gjerne – velkommen!